Opholdstilladelse og andre sagsområder

Opholdstilladelse og Andre sagsområder - FamilieSammenfoering.info

Inddragelse af opholdstilladelse - familiesammenføring af eget barn – arbejdstilladelse – studietilladelse – humanitær opholdstilladelse – søg permanent opholdstilladelse – dansk statsborgerskab

1 - DU HAR OPHOLDSTILLADELSE I DANMARK OG DIN HUSTRU/MAND VIL skilles ELLER ikke BO MED DIG mere.

Som udgangspunkt vil Udlændingestyrelsen vurdere om din opholdstilladelse skal inddrages, og du skal tilbage til dit hjemland, hvis du ikke har permanent opholdstilladelse.

Men du kan få lov til at bevare din opholdstilladelse i Danmark alligevel, så du ikke skal tilbage til dit hjemland, hvilket vurderes ud fra følgende forhold:

 • din tilknytning til personer, der bor i Danmark, som f.eks. egne børn
 • din tilknytning til Danmark - i form af hvor lang tid du har været i Danmark, om du har haft arbejde i Danmark, taget en uddannelse, eller om du har lært dansk
 • din manglende tilknytning til dit hjemland
 • din høje alder, dit dårlige helbred, eller andre personlige forhold
 • om du vil lide overlast i dit hjemland
 • om du har været udsat for fysisk eller psykisk vold af din mand eller hustru
 • om du har haft uafbrudt fuldtidsarbejde på 30 timer om ugen hos den samme arbejdsgiver i to år forud for afgørelsen om inddragelse af din opholdstilladelse

Du har under hele Udlændingestyrelsens vurdering af din sag en midlertidlig opholdstilladelse og ret til at blive i Danmark med alle din rettigheder, du må arbejde o.s.v.

Hvis din opholdstilladelse inddrages, skal du inden 7 dage efter modtagelsen af inddragelsen klage/anke over afgørelse, og du får tilladelse til at blive i Danmark med alle rettigheder de næste 8 måneder.

Anken skal indgives til Udlændingenævnet og koster 830 kr. i gebyr.

Du kan købe hjælp til en sådan sag hos Indvandrerrådgivningen, vi er specialister på området. RING TLF. 26223611 eller 50141816.

2 - Du vil gerne have dit mindreårige barn til Danmark på en opholdstilladelse som familiesammenført

Det er vigtigt, hvis dit barns mor eller far er i hjemlandet, at du ansøger om familiesammenføring, så hurtigt som muligt efter din egen familiesammenføring.

I skal opfylde følgende betingelser:

 • du skal have opholdstilladelse i Danmark
 • du skal have hel eller delvis forældremyndighed over dit barn
 • du og din hustru eller mand må ikke være dømt for overgreb mod mindreårige børn i 10 år forud for afgørelsen om familiesammenføring
 • dit barn skal være under 15 år, men bedst under 10 år.
 • dit barn skal efter familiesammenføringen bo hos dig
 • dit barn må ikke selv være gift eller have en kæreste
 • familiesammenføringen må ikke stride mod dit barns tarv

Du skal være opmærksom på, at hvis du søger om permanent opholdstilladelse som familiesammenført, og dit barn er i Danmark, vil dit barn kunne blive i Danmark, indtil du får en afgørelse. Hvis du vil klage over en afgørelse, vil dit barn som udgangspunkt ikke kunne blive i Danmark, indtil myndighederne træffer afgørelse.

Din ansøgning skal indgives til Udlændingestyrelsen eller ved en dansk ambassade i dit barns hjemland.

Du kan købe hjælp til en sådan sag hos Indvandrerrådgivningen, vi er specialister på området. RING TLF. 26223611 eller 50141816.

3 - DU VIL GERNE HAVE EN ARBEJDSTILLADELSE I DANMARK

Du kan få en arbejdstilladelse i Danmark via positivlisten, beløbsordningen, trainee eller hvis der er væsentlige beskæftigelsesmæssige eller erhvervsmæssige hensyn, som taler for, det sidste er meget svært, idet der næsten ikke gives almindelige arbejdstilladelser i Danmark.

Du skal være opmærksom på, at hvis du ansøger om en arbejdstilladelse, og du er i Danmark, vil du kunne blive i Danmark, indtil du får en afgørelse. Hvis du vil klage over en afgørelse, vil du som udgangspunkt ikke kunne blive i Danmark, indtil du får en afgørelse.

Du kan købe hjælp til en sådan sag hos Indvandrerrådgivningen, vi er specialister på området. RING TLF. 26223611 eller 50141816.

4 - DU VIL HAVE EN STUDIETILLADELSE TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSE I Danmark

Du skal opfylde følgende betingelser:

 • du skal være optaget på en videregående uddannelse på en offentligt anerkendt uddannelsesinstitution
 • du skal kunne forsørge dig selv med egne økonomiske midler og arbejde under opholdet
 • du må ikke modtage offentlige ydelser
 • du skal kunne tale og forstå undervisningssproget
 • du skal kunne tale og forstå dansk

Du skal have en gymnasial uddannelse, for at du kan blive optaget på en videregående uddannelse.
Foruden studietilladelsen kan du arbejde op til 15 timer om ugen.
Du vil også kunne få en studietilladelse til en grund- og ungdomsuddannelse eller et højskoleophold i Danmark.

Du skal være opmærksom på, at hvis du ansøger om en studietilladelse, og du er i Danmark, vil du kunne blive i Danmark, indtil du får en afgørelse. Hvis du vil klage over en afgørelse, vil du som udgangspunkt ikke kunne blive i Danmark, indtil du får en afgørelse.

Du kan købe hjælp til en sådan sag hos Indvandrerrådgivningen, vi er specialister på området. RING TLF. 26223611 eller 50141816.

5 - DU VIL GERNE HAVE EN HUMANITÆR OPHOLDSTILLADELSE I DANMARK

Du skal være registreret som asylansøger i Danmark, for at du kan ansøge om en humanitær opholdstilladelse.

Du kan få en humanitær opholdstilladelse, hvis du lider af en meget alvorlig fysisk eller psykisk sygdom, og der ikke er behandlingsmuligheder i dit hjemland. Du kan også få en humanitær opholdstilladelse, hvis der er et mindreårigt barn i jeres familie, og I kommer fra et land med vanskelige levevilkår. Derudover kan du få en humanitær opholdstilladelse, hvis du har opholdt dig i Danmark i fem-seks år uden at have en opholdstilladelse, men på grund af lang sagsbehandlingstid. De 2 sidste muligheder gives der næsten aldrig humanitær opholdstilladelse på.

Hvis du indgiver din ansøgning om en humanitær opholdstilladelse inden 15 dage efter, at Udlændingestyrelsen har afgjort, at din asylsag skal behandles i Danmark, så kan du blive i Danmark imens din ansøgning om en humanitær opholdstilladelse bliver behandlet.

Du kan købe hjælp til en sådan sag hos Indvandrerrådgivningen, vi er specialister på området. RING TLF. 26223611 eller 50141816.

6 - DU VIL GERNE HAVE EN PERMANENT OPHOLDSTILLADELSE

Du kan få permanent opholdstilladelse, uanset hvilken form for opholdstilladelse du har

Du skal opfylde følgende betingelser:

 • du skal fortsat opfylde betingelserne for din opholdstilladelse.
 • du skal være fyldt 18 år.
 • du skal have boet lovligt i Danmark i 8 år.
 • du må ikke have begået visse typer kriminalitet.
 • du må ikke have forfalden gæld til det offentlige.
 • du må ikke have modtaget offentlig hjælp fire år forud for afgørelsen om permanent opholdstilladelse.
 • du skal underskrive en erklæring om integration og udvise aktivt medborgerskab i Danmark.
 • du skal som minimum have bestået prøve i dansk 2.
 • du skal have haft fuldtidsarbejde minimum 30 timer i Danmark i mindst tre år og seks måneder ud af de sidste fem år fra afgørelsen om permanent opholdstilladelse, eller have haft deltidsarbejde minimum 15-29 timer om ugen i mindst fem år fra afgørelsen om permanent opholdstilladelse.
 • du skal være i arbejde eller under uddannelse, når afgørelsen om permanent ophold kommer.

Der gælder også særlige regler for dig, hvis du er ung mellem 18 og 19 år og uafbrudt har gået i skole, folkeskolen, HF, gymnasium o.s.v. Derudover gælder der også særlige regler, hvis eller har opholdstilladelse efter EU-retten som familiesammenført til hustru eller mand, der er dansk statsborger.

Du kan købe hjælp til en sådan sag hos Indvandrerrådgivningen, vi er specialister på området. RING TLF. 26223611 eller 50141816.

7 - DU VIL GERNE VÆRE DANSK STATSBORGER

Du kan kun få dansk statsborgerskab, hvis du har en permanent opholdstilladelse.

Du skal opfylde følgende betingelser:

 • du skal afgive en tro- og loveerklæring,
 • du skal have boet lovligt i Danmark i ni år,
 • du må ikke have begået kriminalitet, fartbøder m.v.
 • du må ikke have gæld til det offentlige.
 • du må ikke have modtaget offentlige ydelser i et år forud for afgørelsen om dansk statsborgerskab.
 • du må ikke have modtaget offentlige ydelser i 2 1/2 år ud af fem år forud for afgørelsen om dansk statsborgerskab.
 • du skal som minimum have bestået prøve i dansk 3.
 • du skal have bestået en medborgerskabsprøve.
 • Du skal betale et statsgebyr på 3.800 kr. pr. 1 januar 2019.

Der gives mulighed for at få dispensation for enkelte af kravene, men som loven administreres af Folketingets flertal, gives der ikke engang dispensation til 1 procent af alle indsendte ansøgninger om permanent ophold.

Loven om dansk statsborgerskab er meget stramme og ændres hele tiden, hvorfor de beskrevne krav ikke kan være fyldestgørende i morgen.

Sagsbehandlingstiden er ca. 2 år.

Du kan købe hjælp til en sådan sag hos Indvandrerrådgivningen, vi er specialister på området. RING TLF. 26223611 eller 50141816.


UDLÆNDINGEområdet - vores ekspertise

Indvandrerrådgivningen kan hjælpe dig, hvis du har en sag.

Vi vil give gratis vurdere dit ønske om en sag eller dit afslag hvorefter vi vil informere dig om, hvilke muligheder du har.
Du modtager en fast pris, de fleste sager tager vi 7.000 kr. excl. Moms på 1.750 kr. forudbetalt. Permanent opholdstilladelse og dansk statsborgerskab tager vi 5.000 kr. excl. Moms 1.000 kr.

Vi vejleder gerne i asylsager,  hvor dine advokatudgifter vil blive dækket af den danske stat.

Du kan købe hjælp til en sådan sag hos Indvandrerrådgivningen, vi er specialister på området. RING TLF. 26223611 eller 50141816.