FAQ om familiesammenføring

Ofte stillede spørgsmål om familiesammenføring

Herunder finder du nogle af de oftest stillede spørgsmål, vi får omkring familiesammenføring, når du er ny i Danmark eller vil sammenføres med familie, der befinder sig i et andet land

Hvad er reglerne for familiesammenføring?

Reglerne for familiesammenføring i Danmark er fastlagt af udlændingestyrelsen og er designet til at beskytte den danske befolknings interesser og sikre, at dem, der søger familiesammenføring, opfylder visse kriterier. For at blive familiesammenført, skal du have en nær familiemæssig relation til en person, der allerede er bosat i Danmark, og du skal kunne dokumentere, at I kan forsørge jer selv. Derudover skal du opfylde andre krav, såsom sprogkundskaber og sundhedsundersøgelser. Se alle de krav du skal opfylde, for at kunne familiesammenføre

regler for familiesammenføring - FAQ - Ofte stillede spørgsmål

Hvad koster det at blive familiesammenført?

Der er gebyrer forbundet med at ansøge om familiesammenføring i Danmark. Gebyret varierer afhængigt af din situation, og der kan være ekstra udgifter til dokumentoversættelse og lignende. Det er altid en god ide at undersøge omkostningerne, før du ansøger.

Hvem kan man blive familiesammenført med?

Man kan blive familiesammenført med sin ægtefælle, samlever eller forlovede. Derudover kan man også blive familiesammenført med sine mindreårige børn, så længe man kan dokumentere, at man har forældremyndighed og samværsret.

Kan man gifte sig til opholdstilladelse?

Først og fremmest skal man have en gyldig opholdstilladelse for at kunne gifte sig i Danmark. Derudover skal begge parter være fyldt 18 år for at kunne indgå ægteskab. (Se alle kravene til familiesammenføring her) Hvis det er tilfældet, så skal I begge to møde personligt op på rådhuset med jeres pas eller anden form for identifikation

Kan min kone/mand komme til Danmark?

For at muliggøre familiesammenføring med din ægtefælle i Danmark, skal visse betingelser opfyldes:

  1. Tidligere lovligt ophold: Din ægtefælle skal have haft mindst ét tidligere lovligt ophold i Danmark.
  2. Sprogkrav: Der er også krav om sprogfærdigheder. Din ægtefælle skal bestå en danskprøve på A1-niveau senest seks måneder efter, at der er blevet meddelt opholdstilladelse. Desuden skal der bestås en prøve på A2-niveau senest ni måneder efter tildelingen af opholdstilladelse.

Disse krav skal opfyldes for at facilitere din ægtefælles indrejse og integration i Danmark. Det er vigtigt at være opmærksom på disse betingelser og forberede sig tilsvarende.

Er familiesammenføring svært?

Familiesammenføring kan være en udfordring, især hvis man ikke opfylder alle kravene, eller hvis man mangler dokumentation. Derudover kan ventetiden for at få sin ansøgning behandlet være lang, og det kan tage tid at indsamle alle de nødvendige oplysninger. Det er vigtigt at være forberedt og grundig i sin ansøgning for at øge chancerne for succes.

Hvor lang tid tager det at blive familiesammenført?

I løbet af 2023 nedsættes den forventede maksimale sagsbehandlingstid på 9 mdr for ansøgning om familiesammenføring til 7 mdr. Du vil modtage et brev med kvittering og besked om forventet behandlingstid i din specifikke sag.

Hvorfor får man afslag på familiesammenføring?

Afgørelsen sker oftest på baggrund af, om ansøgeren lever op til de givne krav og betingelser, der er. Skulle det ske, at du får afslag på din ansøgning og dermed ikke har lov til at opholde dig i Danmark, vil du blive tildelt en udrejsefrist.
Hvis man bliver skilt ift familiesammenføring?

Familiesammenføring: Vi skal skilles - hvad sker der nu med min opholdstilladelse?

Hvis du har opholdstilladelse som familiesammenført til en ægtefælle/samlever, og I flytter fra hinanden, er grundlaget for din opholdstilladelse ikke længere til stede. Dette gælder også i situationer, hvor din ægtefælle/samlever er afgået ved døden.

I tilfælde af ægteskabets/samlivets opløsning eller dødsfald er det vigtigt at forstå de konsekvenser, det kan have for din opholdstilladelse i Danmark:

  1. Skilsmisse eller opløsning af samlivet: Hvis du og din ægtefælle/samlever beslutter at skilles eller opløse samlivet, mister du det oprindelige grundlag for din opholdstilladelse. Dette kan medføre, at din opholdstilladelse bliver inddraget eller annulleret. Det er afgørende at søge professionel juridisk rådgivning tidligt i processen og informere de relevante myndigheder om ændringerne i din situation, hvis du ønsker at blive boende i Danmark.
  2. Dødsfald: Hvis din ægtefælle/samlever desværre er afgået ved døden, vil din opholdstilladelse også være påvirket. I sådanne tilfælde bør du kontakte de relevante myndigheder og søge vejledning om de trin, der skal tages i forhold til din opholdstilladelse i lyset af den ændrede situation.

Det er vigtigt at forstå, at immigrationslovgivningen kan være kompleks, og konsekvenserne af ændringer i din familiesituation kan variere afhængigt af din individuelle situation. Derfor er det klogt at søge professionel juridisk rådgivning for at afdække de bedste muligheder og sikre overholdelse af gældende regler og bestemmelser i forbindelse med din opholdstilladelse.

Permanent opholdstilladelse krav

For at kunne opnå permanent opholdstilladelse i Danmark, skal man have boet i landet i mindst 5 år og have haft opholdstilladelse i hele perioden. Derudover skal man have en ren straffeattest og kunne dokumentere, at man kan forsørge sig selv og sine eventuelle familiemedlemmer.

Familiesammenføring dansk statsborger barn

Hvis du er dansk statsborger, kan du også ansøge om familiesammenføring med dit barn, der ikke er dansk statsborger. Du skal stadig opfylde visse krav, herunder at du skal have forældremyndigheden over barnet, og at barnet skal være under 18 år. Derudover skal du kunne dokumentere, at du og barnet kan forsørge jer selv og har tilstrækkelige boligforhold.

Kan du familiesammenføre?

Om du kan familiesammenføre afhænger af din situation og opfyldelse af kravene. Det er vigtigt at undersøge dine muligheder og kravene nøje, før du ansøger. Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, kan du kontakte vores autoriserede rådgivere fra Indvandrerrådgivningen