FAMILIESAM

MENFØRING

 

 

Lovkrav efter den 1 juli 2018

Det kan virke umuligt, når du læser om
de nye krav, men før du giver op, så ring
til os for at købe vejledning og sagsbehandling, du kan ikke forvente,
i så komplicerede sager, at få gratis

sagsbehandling efter 4 juli 2018.

 

Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemo-kratiet har i enighed besluttet sig for Reform 1 juli 2018 af reglerne om ægtefællesammenføring, med nyt integrationskrav i stedet for tilknytningskravet, skærpet boligkrav, forhøjet  bankgaranti på 100.000 kr. nye sprog- og uddannelseskrav til BEGGE ægtefæller m.v.

Det har desværre betydet for langt de fleste med permanent opholdstilladelse, at de ikke kan gennemføre en familiesammenføring af deres ægtefælle og børn.

Mindst hver anden danske statsborger vil heller ikke kunne gennemføre en ansøgning om familiesammenføring. Fra 4 juli  og frem til 31 oktober 2018 er antallet af indsendte ansøgninger faldet ca. 50 %. Der er endnu ikke fremkommet tal for antal afslag, men de vil blive tårnhøje, massiv langt over tidligere års, da kravene til familiesammenføring er ekstreme, speciel dokumentationen til uddannelse og arbejde.

Danske statsborgere har mulighed for at flytte til et andet EU -land. Se vor www.Den-Svenske-Model.dk og www.Den-Tyske-Model.dk

 
Du kan læse mere her

 www.Indvandrerraadgivningen.dk

 
 

Familiesammenføring ægtefælle efter 1 juli 2018.          

   

 

I skal være gifte og være over 24 år.
Din ægtefælle skal dokumenteret mindst en gang have været på visa i DK
Du må ikke have modtaget kontanthjælp/lignende ydelser de sidste 4 år.
Du skal råde over en lejlighed til 2 personer på mindst 40 m2, plus 20 m2 ekstra pr. barn. Din lejlighed må ikke ligge i et ghettoområde.

Du skal kunne betale en bankgaranti på 100.000 kr kr.

Din ægtefælle skal bestå en sprogprøve senest 6 måneder og som noget nyt også 9 mdr. efter familiesammenføring, får denne lov til at blive i DK.
Du må ikke have forfalden gæld til det offentlige, medmindre der er givet henstand, hvad er er umuligt og en afbetalingsordning bliver ikke accepteret. Gælden til det offentlige må ikke overstige 116.127,58 kr.
  I udlændingelovgivningen, uanset om det før eller efter 1 juli 2018, er der indført en statsafgift på ansøgninger om familiesammenføringer for at  købe en nødvendig sagsID nr./læs statsafgift på 6.380 kr.
      Hvis du har permanent opholdstilladelse, skal du leve op til kravene til de til enhver tid givende krav til permanent opholdstilladelse.
 

Det nye integrationskrav betyder, at ægtefællesammenføring normalt kun kan gives, hvis ægtefællerne eller samleverne samlet set opfylder fire ud af seks krav.

01Ufravigeligt krav, Den der bor i Danmark og søger om familiesammenføring, skal have bestået Dansk 3.prøve eller 9/10 klasse i folkeskolen. Dette krav er ufravigeligt.

02Arbejde - dansker Den der bor i Danmark, der søger om familiesammenføring, skal have haft arbejde i Danmark i mindst fem år.

03Uddannelse - dansker Den der bor i Danmark, der søger om familiesammenføring, skal have mindst seks års uddannelse i Danmark - heraf mindst et års uddannelse ud over grundskolen.

Uddannelse ud over grundskolen omfatter et års fuldtidsuddannelse på en kompetencegivende uddannelse. 10. klasse eller efterskoleophold kan ikke indgå i opgørelse af uddannelse ud over grundskolen.

Der er ikke forskel på, om du er dansk statsborger eller har permanent opholdstilladelse.

04Sprog - udlænding Den udenlandske ægtefælle skal kunne engelsk på B1-niveau eller bestå en prøve i Dansk 1.

05Arbejde - udlændin Den udenlandske ægtefælle skal have haft fuldtidsarbejde eller egen virksomhed i de seneste tre af fem år.

06Uddannelse - udlænding Den udenlandske ægtefælle skal have været i gang med en uddannelse i mindst et år på et niveau, der svarer til en dansk videregående uddannelse eller en dansk erhvervsuddannelse.  

N.B.: Der stilles meget større krav til dokumentationen af disse krav. Der er oprettet 2 nye organer til at kontrollere ægtheden af dokumenterne og til at kontakte myndighederne i hjemlandene, arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner m.v.

   

KØB VEJLEDNING OG RÅDGIVNING OM FAMILIESAMMENFØRING EFTER DANSKE UDLÆNDINGEREGLER ELLER EU LOVGIVNING                           HOS INDVANDRERRÅDGIVNINGEN !

  Kontakt:
   
 
 
Indvandrerrådgivningen
Landsdækkende Rådgivning  Countrywide Counselling
 
Silkeborgvej 229 -butikken
DK 8230 Åbyhøj  
(Århus - ved Åbyhøj Torv - bus nr. 11, 15 og 5A)
Tlf. + 45 88709898  Tlf. + 45 26223611
 
  Den Svenske-Model eller Tyske - EU- Familie sammenføring
 
  Indvandrerrådgivningen hjælper vi med vejledning om at komme til Sverige, Tyskland  eller et andet EU-land. Vejledning i at udfylde ansøgningsblanketter ved ansøgning om opholds tilladelse til din ægtefælle eller nærmeste familie i Sverige eller et andet EU land.

Vi vejleder skriftligt om den nødvendige dokumentation og foretager ansøgningen om tilbage føring af din udenlandske ægtefælle/familie til Danmark og meget mere. Vi tager betaling for telefon- eller personlig vejledning, såvel som sagsbehandling. Læs mere her...                                                                                                  

Køb professionel og erfaren vejledning og rådgivning om familiesammenføring via EU lovene, det er ikke en skovtur, du skal på.!
     
 
www.Indvandrerraadgivningen.dk      /     
postmaster@Indvandrerraadgivningen.dk
Indvandrerrådgivningen Landsdækkende Rådgivning  
  © Familiesammenføring 2012 Powered by Edezigners.com