At blive gift

AT BLIVE GIFT I DANMARK OG UDLANDET

At blive gift: I Danmark er det ikke tilladt af have 2 ægtefæller, altså være gift med flere på en gang. Det er ligegyldigt, om du er gift med en udenfor Danmark og vil giftes med en i Danmark. Det kaldes bigami og er strafbart.

I de fleste lande skal man være ugift eller skilt, i mange muslimske lande tillader man, at en mand bliver gift uden at bevise, han er ugift eller skilt.

I Danmark efter 1 januar 2019 foregår prøvelse af dit ønske om at blive gift på to måder. Den ene er for udenlandske kommende ægtepar uden opholdstilladelser i Danmark og kommende ægtepar uden permanent opholdstilladelse/tidsbegrænset opholdstilladelse.

Det er Familieretshuset (Statsforvaltningen er nedlagt), der tager stilling til jeres ønske om I må blive gift her i Danmark og udenom Borgerservice, der blot skal meddeles tid og sted for at man kan blive gift.

For at blive gift i Danmark med en udlænding, skal I aflevere prøvelsesattesten. Denne attest viser, at I opfylder betingelserne i ægteskabsloven.

Der skal mere papir og data til. Fra den tidligere blanket med ægteskabserklæring på få sider til 22 sider. Kan foretages med NemID og på papirbasis.

Desuden er der kommet et gebyr på 1.650 kr. for at behandle ansøgningen.

Læs mere hos Familieretshuset hvis I skal giftes her 

Og her  ADVARSEL om Familieretshuset !

Bemærk, at hvis én af parterne har bopæl i Danmark, og I begge opfylder mindst ét af nedenstående kriterier, er det gratis at blive gift:

 • Er dansk statsborger og er fyldt 18 år
 • Er statsborger i et andet nordisk land (EU/EØS-borger)
 • Har tidsubegrænset (også kaldet permanent) opholdstilladelse i Danmark
 • Har ret til tidsubegrænset (også kaldet permanent) ophold i Danmark efter EU's Opholdsbekendtgørelse

skal henvendelse om at blive gift rettes til kommunen eller læs mere om at blive gift her.

HVIS DU SKAL GIFTES I ET EU LAND ELLER UDENFOR skal du have en civilstandsattest med fra din kommune.

Der er forskel fra land til land, om landet vil godtage en international civilstandsattest, eller om de vil have en ægteskabsattest. Lad din kommende ægtefælle undersøge det i hjemlandet.

Man kan se andre betingelser for at blive gift på det danske Udenrigsministeriums hjemmeside.

Der er tale om to forskellige attester:

 1. en international civilstandsattest laves ud fra lovgivningen fra CPR mens en
 2. ægteskabsattest laves ud fra ægteskabsloven.

De to attester er således forskellige. Ud fra ægteskabsloven skal der laves en sagsbehandling, der er forskel i prisen på de 2 attester.

 1. En international civilstandsattest, kaldes her en bopælsattest, kan bestilles på nettet til 80 kr. Bestil bopælsattest på borger.dk kan man i løsningen vælge at man ønsker at få civilstand på attesten. En international civilstandsattest/bopælsattest henter oplysninger fra CPR. Bør bestilles på engelsk.
 2. På en ægteskabsattest står der ”Det bekræftes, at der efter dansk ret intet er til hinder for, at nedenstående personer indgår ægteskab med hinanden, da de opfylder ægteskabsbetingelserne.”  Her er der også lavet en sagsbehandling for at sikre, at parterne opfylder betingelserne for at indgå nyt ægteskab.

Kommunen kan lave ægteskabsattesten, hvis begge parter enten er danske eller nordiske statsborgere eller hvis de begge har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark. En ægteskabsattest koster 870 kr.

Familieretshuset laver også ægteskabsattester for de par, hvor den ene eller begge parter ikke har dansk/nordisk statsborgerskab,  eller hvis de begge ikke har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark. Her er prisen 1.650 kr. for en ægteskabsattest.

INDVANDRERRÅDGIVNINGEN MÅ PÅ DET KRAFTIGSTE ANBEFALE, AT MAN TJEKKER KRAVET OM HVILKEN AF DE 2 CIVILSTANDSERKLÆRINGER, MAN SKAL BRUGE FOR AT BLIVE GIFT I UDLANDET. NOGLE AF DE DANSKE AMBASSADER SKRIVER OM PÅ DERES WEBSIDER, HVILKEN ATTEST DU SKAL BRUGE. 

Alle danske ambassader, kan du finde her
Du skal skrive til dem på e-mail eller ringe. Hvis du ikke kan få klar besked fra ambassaden om, hvordan du bliver gift i landet og hvilken attest, du skal have med, kan du lade din kommende ægtefælle undersøge kravene.

HUSK at attesten skal mindst være på engelsk og legaliseres hos det danske Udenrigsministerium.

GIFTES MED EN FRA UDLANDET I DANMARK.

 1. Din kæreste skal have et bevis - civilstandsattest - med til Danmark på at være ugift/fraskilt.
 2. Beviset udstedes af lokal dansk myndighed.
 3. Dernæst skal originaldokumentet verificeres (ægtheds godstemples) hos din kærestes pågældende lands Udenrigsministerium.
 4. Beviset skal til sidst verificeres hos den danske ambassade i landet.
 5. Herefter og til sidst skal beviset oversættes til engelsk.

Rækkefølgen er vigtigt, ellers er dokumentet intet værd. Den må ikke være over 3 mdr. gammel, når i ansøger om at blive gift her i Danmark.

Legalisering af danske dokumenter

I nogle lande kræver myndighederne, at civilstandsattesten og ægteskabsattesten er legaliseret af det danske udenrigsministerium. I nogle lande skal du også have attesten legaliseres af landets ambassade i Danmark. Det kan landets ambassade oplyse dig om. Læs om legalisering af danske dokumenter.

HUSK INDVANDRERRÅDGIVNINGEN KAN HJÆLPE MED JERES FAMIESAMMENFØRING OG LØSE PROBLEMER. Ring 26223611 eller 50141816.