At blive gift

Blive Gift - FamilieSammenfoering.info

AT BLIVE GIFT I DANMARK OG UDLANDET

At blive gift: I Danmark er det ikke tilladt af have 2 ægtefæller, altså være gift med flere på en gang. Om du er gift med en udenfor Danmark og vil giftes med en i Danmark, gør ingen forskel. Det kaldes bigami og er strafbart.

I de fleste lande skal man være ugift eller skilt. I mange muslimske lande tillader man, at en mand bliver gift uden at bevise, han er ugift eller skilt.

I Danmark foregår prøvelse af dit ønske om at blive gift på to måder. Den ene er for udenlandske kommende ægtepar uden opholdstilladelser i Danmark og kommende ægtepar uden permanent opholdstilladelse/tidsbegrænset opholdstilladelse.

Det er Familieretshuset (Statsforvaltningen er nedlagt), der tager stilling til jeres ønske om I må blive gift her i Danmark og udenom Borgerservice. Borgerservice skal blot meddeles tid og sted for at man kan blive gift.

For at blive gift i Danmark med en udlænding, skal I aflevere prøvelsesattesten. Denne attest viser, at I opfylder betingelserne i ægteskabsloven.

Der skal mere papir og data til. Fra den tidligere blanket med ægteskabserklæring på få sider til 22 sider. Kan foretages med MitID og på papirbasis.

Desuden er der kommet et gebyr på 1.650 kr. for at behandle ansøgningen.

Læs mere hos Familieretshuset hvis I skal giftes her 

Og her  ADVARSEL om Familieretshuset !

Bemærk, at hvis én af parterne har bopæl i Danmark, og I begge opfylder mindst ét af nedenstående kriterier, er det gratis at blive gift:

 • Er dansk statsborger og er fyldt 18 år
 • Er statsborger i et andet nordisk land (EU/EØS-borger)
 • Har tidsubegrænset (også kaldet permanent) opholdstilladelse i Danmark
 • Har ret til tidsubegrænset (også kaldet permanent) ophold i Danmark efter EU's Opholdsbekendtgørelse

skal henvendelse om at blive gift rettes til kommunen eller læs mere om at blive gift her.

HVIS DU SKAL GIFTES I ET EU LAND ELLER UDENFOR skal du have en civilstandsattest med fra din kommune.

Der er forskel fra land til land, om landet vil godtage en international civilstandsattest, eller om de vil have en ægteskabsattest. Lad din kommende ægtefælle undersøge det i hjemlandet.

Man kan se andre betingelser for at blive gift på det danske Udenrigsministeriums hjemmeside.

Der er tale om to forskellige attester:

 1. en international civilstandsattest laves ud fra lovgivningen fra CPR mens en
 2. ægteskabsattest laves ud fra ægteskabsloven.

De to attester er således forskellige. Ud fra ægteskabsloven skal der laves en sagsbehandling.

 1. En international civilstandsattest, kaldes her en bopælsattest, kan bestilles på nettet til 80 kr. På borger.dk kan man man ønske at få civilstand på attesten. En international civilstandsattest/bopælsattest henter oplysninger fra CPR. Bør bestilles på engelsk.
 2. På en ægteskabsattest står der ”Det bekræftes, at der efter dansk ret intet er til hinder for, at nedenstående personer indgår ægteskab med hinanden, da de opfylder ægteskabsbetingelserne.”  Her er der også lavet en sagsbehandling for at sikre, at parterne opfylder betingelserne for at indgå nyt ægteskab.

Kommunen kan lave ægteskabsattesten, hvis begge parter enten er danske eller nordiske statsborgere eller hvis de begge har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark. En ægteskabsattest koster 870 kr.

Familieretshuset laver også ægteskabsattester for de par, hvor den ene eller begge parter ikke har dansk/nordisk statsborgerskab,  eller hvis de begge ikke har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark. Her er prisen 1.650 kr. for en ægteskabsattest.

INDVANDRERRÅDGIVNINGEN MÅ PÅ DET KRAFTIGSTE ANBEFALE, AT MAN TJEKKER KRAVET OM HVILKEN AF DE 2 CIVILSTANDSERKLÆRINGER, MAN SKAL BRUGE FOR AT BLIVE GIFT I UDLANDET. NOGLE AF DE DANSKE AMBASSADER SKRIVER OM PÅ DERES WEBSIDER, HVILKEN ATTEST DU SKAL BRUGE. 

Alle danske ambassader, kan du finde her
Du skal skrive til dem på e-mail eller ringe. Hvis du ikke kan få klar besked fra ambassaden om, hvordan du bliver gift i landet og hvilken attest, du skal have med, kan du lade din kommende ægtefælle undersøge kravene.

HUSK at attesten skal mindst være på engelsk og legaliseres hos det danske Udenrigsministerium.

GIFTES MED EN FRA UDLANDET I DANMARK.

 1. Din kæreste skal have et bevis - civilstandsattest - med til Danmark på at være ugift/fraskilt.
 2. Beviset udstedes af lokal dansk myndighed.
 3. Dernæst skal originaldokumentet verificeres (ægtheds godstemples) hos din kærestes pågældende lands Udenrigsministerium.
 4. Beviset skal til sidst verificeres hos den danske ambassade i landet.
 5. Herefter og til sidst skal beviset oversættes til engelsk.

Rækkefølgen er vigtigt, ellers er dokumentet intet værd. Den må ikke være over 3 mdr. gammel, når i ansøger om at blive gift her i Danmark.

Legalisering af danske dokumenter

I nogle lande kræver myndighederne, at civilstandsattesten og ægteskabsattesten er legaliseret af det danske udenrigsministerium. I nogle lande skal du også have attesten legaliseres af landets ambassade i Danmark. Det kan landets ambassade oplyse dig om. Læs om legalisering af danske dokumenter.

HUSK INDVANDRERRÅDGIVNINGEN KAN HJÆLPE MED JERES FAMIESAMMENFØRING OG LØSE PROBLEMER. Ring 26223611 eller 50141816.

Forberedelse til borgerlig vielse i Danmark

At planlægge en borgerlig vielse i Danmark er en proces, der kræver omhyggelig opmærksomhed på detaljer. Især for EU-borgere.
Det første og mest kritiske skridt er at udfylde ægteskabserklæringen med nøjagtighed.

Denne erklæring er ikke bare en formalitet; den er en officiel bekræftelse af parrets hensigt om at indgå ægteskab og udgør grundlaget for den videre proces.

Ægteskabserklæringen skal indsendes til de relevante danske myndigheder og kræver, at alle nødvendige dokumenter er i orden.
Herunder pas og fødselsattester samt, hvis relevant, dokumentation for opløsning af tidligere ægteskab gennem skilsmisse eller separation.

Begrænset gyldighed på fire måneder.

Det er vigtigt at understrege, at ægteskabserklæringen har en begrænset gyldighed på fire måneder.

Inden for denne tidsramme skal vielsen finde sted, ellers bliver dokumentet ugyldigt. Processen skal derved starte forfra.

Derfor er det afgørende at planlægge datoen for vielsen snarest efter godkendelsen, for at undgå unødige forsinkelser.

Når ægteskabserklæringen er indsendt og godkendt, kan parret arrangere de sidste detaljer omkring ceremonien.

Det omfatter valg af vielsessted, eventuelt navneskift og selvfølgelig fejringen.

I Danmark er en borgerlig vielse en smuk og ligetil ceremoni. Den kan tilpasses parrets ønsker, hvilket gør landet til et populært valg for par fra hele Europa.

Denne fleksibilitet kombineret med Danmarks romantiske landskaber, gør en dansk borgerlig vielse til en uforglemmelig begivenhed.

Håndtering af dokumenter fra tidligere ægteskab

Har du tidligere været gift, er det essentielt at have styr på den nødvendige dokumentation for separation eller skilsmisse, når du ønsker at indgå et nyt ægteskab i Danmark.

Dokumenterne skal være officielt anerkendte og gyldige i henhold til dansk lov.

Det betyder, at de skal være ordentligt legaliserede og om nødvendigt ledsaget af en autoriseret oversættelse, især hvis de oprindeligt er udstedt i udlandet.

Denne dokumentation er afgørende for at kunne udfylde ægteskabserklæringen korrekt og uden hindringer.

I Danmark sikres det grundigt, at alle tidligere ægteskabelige bånd er lovligt ophævet, før man tillader indgåelse af et nyt ægteskab.

Det beskytter alle involverede parter og sikrer, at det nye ægteskab indgås på et sundt og juridisk korrekt grundlag.

Det er en god idé at påbegynde indsamlingen af disse papirer i god tid. Tænk på, at behandlingstiden for godkendelse og legalisering kan variere, og det kan tage længere tid end forventet.

Når dokumentationen er på plads, kan du trygt bevæge dig fremad mod at planlægge din borgerlige vielse i Danmark. Og med visheden om at fortiden er ordentligt afsluttet og fremtiden venter.

Vielsesceremonier: Særlige betragtninger for EU-borgere

For EU-borgere, der ønsker borgerlig vielse, byder Danmark på en enestående mulighed. Ikke alene er proceduren for vielse i Danmark ofte mere ligetil end i mange andre lande.
Ægteskabet anerkendes også automatisk i alle EU-lande. Dette gør Danmark til et populært valg for internationale par, der søger en ubesværet og romantisk oplevelse.

Den godkendte ægteskabserklæring er gyldig i fire måneder.

Dette tidsrum giver parret fleksibilitet til at planlægge deres ideelle vielsesceremoni. Men det pålægger dem også et ansvar for at organisere deres bryllup inden for denne frist.
Hvis vielsen ikke finder sted inden gyldighedsperiodens udløb, skal hele ansøgningsprocessen genoptages.

Det er også væsentligt for EU-borgere at overveje bopælslandets eventuelle krav til dokumentation og registrering.
Selvom en dansk borgerlig vielse er juridisk bindende i hele EU, kan der være nationale forskelle i de efterfølgende administrative processer, som for eksempel registrering af ægteskabet i hjemlandet.

Ved at forberede sig grundigt og være opmærksom på disse unikke aspekter, kan EU-borgere sikre en glat overgang til et nyt kapitel i deres liv sammen.

Lovgivning om ægteskab og skilsmisse i udlandet

Når det gælder lovgivningen om ægteskab og skilsmisse for EU-borgere i Danmark, står det klart, at Danmark vægter international lovgivning og overensstemmelse højt. Ægteskaber og skilsmisser, foretaget i udlandet, vil blive anerkendt i Danmark, så længe de er udført i henhold til de relevante love i det land, hvor de fandt sted, og at de ikke strider imod dansk lov.

Denne anerkendelse af udenlandske ægteskaber og skilsmisser er essentiel for EU-borgere, som har bosat sig i Danmark eller ofte rejser inden for EU's grænser. Det giver en sikkerhed for, at deres civile status vil blive opretholdt, uanset hvor i EU de måtte befinde sig.

For dem, der planlægger at flytte til Danmark eller allerede bor i landet, giver det en ro i sindet at vide, at deres ægteskabelige status anerkendes, og at de juridiske aspekter af deres forhold ikke vil komme i vejen for deres mobilitet eller rettigheder inden for EU.

Dette internationale perspektiv gør Danmark til en attraktiv destination for EU-borgere, som søger at gifte sig eller har behov for at få deres ægteskabelige forhold anerkendt på en ubesværet måde. Det understreger også vigtigheden af at forstå både de danske og internationale juridiske krav, som kan påvirke ægteskab og skilsmisse for EU-borgere, der bor i Danmark.

Navneændring ved vielse: Processen

Navneændring i forbindelse med vielse er en tradition, mange par vælger at følge for at symbolisere deres nye fælles liv. I Danmark er processen for at skifte navn ved vielse forholdsvis ligetil. Det kan ofte gøres som en del af selve vielsesproceduren, hvilket sparer tid og forenkler processen.

Når man beslutter at skifte navn, er det vigtigt først at angive dette ønske i ægteskabserklæringen. Denne handling sikrer, at navneændringen bliver registreret officielt, når vielsen har fundet sted. Det er en beslutning, der kræver overvejelse, da det ikke kun er en ny begyndelse, men også en ændring, der vil følge en gennem mange aspekter af livet - fra pas og kørekort til bankkonti og juridiske dokumenter.

Det er afgørende at være opmærksom på, at begge partnere har ret til at vælge, hvis de vil tage hinandens efternavne, beholde deres eget eller kombinere dem. Dette valg bør afspejle parrets ønsker og den identitet, de ønsker at udtrykke i deres fælles fremtid.

Den danske tilgang til navneændring ved vielse er et eksempel på landets pragmatiske og person-centrerede tilgang til ægteskabslovgivning. Denne fleksibilitet og enkelhed i processen er med til at gøre Danmark til et attraktivt sted for bryllup - ikke kun for indbyggere, men også for internationale par, der søger en nem og ubesværet ceremoni.

Ægteskabserklæringens gyldighed og betydning

Ægteskabserklæringen er en fundamentalt vigtig del af processen for at blive viet i Danmark. Denne erklæring tjener som en officiel intention om at indgå ægteskab og er et nødvendigt skridt, før et par lovligt kan blive gift. Det er vigtigt at bemærke, at en ægteskabserklæring i Danmark kun har en gyldighedsperiode på 4 måneder. Dette betyder, at parret skal sørge for at afholde deres vielsesceremoni inden for denne tidsramme, ellers vil de være nødt til at gennemgå processen for at indgive en ny erklæring.

Den begrænsede gyldighedsperiode er sat for at sikre, at de oplysninger, parret har angivet, er aktuelle og korrekte op til vielsen. Det er derfor afgørende, at parret planlægger deres bryllup med dette tidspunkt i tankerne og begynder at arrangere deres bryllup og indhente de nødvendige dokumenter så tidligt som muligt. Dette indebærer også at få bekræftet, at alle dokumenter relateret til tidligere ægteskab, som en skilsmisseattest, er opdaterede og klar til at blive præsenteret, hvis nødvendigt.

For par, der planlægger at blive gift i Danmark, er det en god idé at kontakte de lokale myndigheder eller en professionel bryllupsplanlægger for at sikre, at alle aspekter af ægteskabsprocessen håndteres effektivt og inden for den angivne tidsramme. Dette vil hjælpe med at undgå potentielle problemer og sikre, at bryllupsdagen forløber så glat som muligt.

Det omfatter valg af vielsessted, eventuelt navneskift og selvfølgelig fejringen af deres union.

I Danmark er en borgerlig vielse en smuk og ligetil ceremoni, der kan tilpasses parrets ønsker, hvilket gør landet til et populært valg for par fra hele Europa.

Denne fleksibilitet kombineret med Danmarks romantiske landskaber gør en dansk borgerlig vielse til en uforglemmelig begivenhed.

Håndtering af dokumenter fra tidligere ægteskab

Hvis du tidligere har været gift, er det essentielt at have styr på den nødvendige dokumentation for separation eller skilsmisse, når du ønsker at indgå et nyt ægteskab i Danmark.

Dokumenterne skal være officielt anerkendte og gyldige i henhold til dansk lov.

Det betyder, at de skal være ordentligt legaliserede og om nødvendigt ledsaget af en autoriseret oversættelse, især hvis de oprindeligt er udstedt i udlandet.

Denne dokumentation er afgørende for at kunne udfylde ægteskabserklæringen korrekt og uden hindringer.

I Danmark er man særligt grundig med at sikre, at alle tidligere ægteskabelige bånd er lovligt ophævet, før man tillader indgåelse af et nyt ægteskab.

Det er en beskyttelse for alle involverede parter og sikrer, at det nye ægteskab indgås på et sundt og juridisk korrekt grundlag.

For at undgå forsinkelser i processen, er det en god idé at påbegynde indsamlingen af disse papirer i god tid. Tænk på, at behandlingstiden for godkendelse og legalisering kan variere, og det kan tage længere tid end forventet. Når dokumentationen er på plads, kan du trygt bevæge dig fremad mod at planlægge din borgerlige vielse i Danmark, med visheden om at fortiden er ordentligt afsluttet og fremtiden venter.