Krav til familiesammenføring

Fakta og Krav - FamilieSammenfoering.info

NY EU-DOM FOR FAMILIESAMMENFØRING GØR DET LETTERE FOR DANSKE STATSBORGERE AT FÅ FAMILIEN TIL DANMARK.

Danmark og andre eu lande er blevet pålagt i maj 2023 i en EU-dom at give bedre muligheder for at familiesammenføre.. Ændringen betyder, at folk fra et land uden for EU, som har et fælles barn med dansk statsborgerskab, unionsborger, nu kan komme lettere til Danmark. Det er udenom de ekstreme danske udlændingelove., nu skal de ikke længere opfylde disse krav. Den danske stat skal foretage nogle vurderinger ved ansøgning, når den biologiske forældre ansøger om familiesammenføring sit danske statsborgerbarn,. Se afsnittet ” Familiesammenføring med mindreårigt dansk statsborger barn”.

Ring til os og hør mere om lettelserne, og hvad du skal være opmærksom på med de nye regler.

FAMILIESAMMENFØRING I DANMARK

Der er generelt 3 måder at foretage en familiesammenføring af din ægtefælle og familie.

 • Efter danske udlændingelove, hvor du benytter den danske udlændingelovning enten som dansk statsborger eller med permanent opholdstilladelse. Som anerkendt flygtning kan du ansøge om familiesammenføring uden permanent opholdstilladelse, men det er nemmest, hvis ansøgning om familiesammenføring foretages i de første år efter, du har modtaget asyl.
 • Efter dansk udlændingelovgivning, kan du med en speciel arbejdstilladelse, speciel studieopholdstilladelse m.v., få din få din ægtefælle og børn til Danmark, som medfølgende familie.
 • Efter eu love, eu-opholdsbekendtgørelsen, du skal være dansk statsborger, se princippet på vor website
  www.Den-Svenske-Model.dk - du skal emigrere til et andet eu land med din familie i en periode. Du kan også som EU statsborger fra et andet eu land end Danmark, der bor og arbejder i Danmark, få din ægtefælle og børn hertil, som medfølgende familie.
 • Fakta og krav - til dig, der søger familiesammenføring efter danske udlændingelove.

 • I skal være gift og være over 24 år.
 • Din ægtefælle skal dokumenteret mindst én gang have været på visa i DK (ophold i Danmark)
 • I må ikke være fætter og kusine, heller ikke længere ude i slægtskabet
 • Jeres giftedokument skal kunne godkendes efter dansk myndighed
 • Jeres ægteskab må ikke være et tvangs- eller proformaægteskab
 • Du må ikke have begået vold mod din evt. tidligere hustru eller mand og have fået en dom herfor
 • Du må ikke have modtaget kontanthjælp eller modtaget offentlig hjælp de sidste 4 år.
 • Du skal råde over en lejlighed til 2 personer på mindst 40 m2, plus 20 m2 ekstra pr. barn. Din lejlighed må ikke ligge i et af regeringens udpegede parallelsamfund (tidligere kaldet ghettoområder).
 • Du skal kunne betale en bankgaranti på 100.000 kr.
 • Din ægtefælle skal bestå en sprogprøve efter senest 6 måneder og som noget nyt også 9 mdr. efter familiesammenføring, får denne lov til at blive i DK.
 • Du må ikke have forfalden gæld til det offentlige, medmindre der er givet henstand, hvad er umuligt. Gælden til det offentlige må ikke overstige 116.127,58 kr. i 2019.
 • Du skal have permanent opholdstilladelse, være dansk statsborger, være flygtning eller have fået din midlertidige opholdstilladelse med beskyttelsesstatus forlænget efter de første 3 års ophold.

Få hjælp til hvordan du søger om permanent opholdstilladelse ved at ringe til os på: 26223611

Statsafgift på ansøgninger til familiesammenføring

I dansk udlændingelovgivning, uanset om det før eller efter 1 juli 2018, er der indført en statsafgift på ansøgninger, også for familiesammenføringer. Du skal købe et nødvendig sags nr. - læs statsafgift - på 6.380 kr. pr. 1. januar 2019.

Hvis du har permanent opholdstilladelse,
skal du leve op til de til enhver tid givende krav til permanent opholdstilladelse.

Anerkendte flygtninge er i et vist omfang undtaget disse krav. Det er i så fald ikke et krav at du stiller garanti eller betaler for et sags nr.
Dette gælder også for borgere i Danmark med børn fra et andet ægteskab og parforhold, der har regelmæssig samkvem med børnene.

Integrationskrav erstatter tilknytningskravet

Der blev med ændringerne af dansk udlændingelovgivning den 1 juli 2018 indført et integrationskrav i
stedet for et tilknytningskrav. Det betyder, at ægtefællesammenføring normalt
kun kan gives, hvis ægtefællerne eller samleverne opfylder mindst fire
ud af seks krav:

 1. Ufravigeligt krav: Den der bor i Danmark og søger om sammenføring, skal have bestået prøve i dansk. (3.prøve eller 9/10 klasse i folkeskolen)
 2. Arbejde – dansker:  Den der bor i Danmark, og som søger om familiesammenføring, skal have boet lovligt i Danmark, samt haft arbejde i Danmark i mindst fem år.
 3. Uddannelse – dansker: Den som bor i Danmark, og søger om familiesammenføring, skal have en uddannelse i Danmark.
  Uddannelse ud over grundskolen omfatter et års fuldtidsuddannelse på en kompetencegivende uddannelse.
  10. klasse eller efterskoleophold kan ikke indgå i opgørelse af uddannelse ud over grundskolen.
  Der er ikke forskel på, om du er dansk statsborger eller har permanent opholdstilladelse.
 4. Sprog – udlænding Den udenlandske ægtefælle skal have danskprøve 1 (PD1) eller engelskprøve på B1 niveau (fx. EILTS)
 5. Arbejde – udlænding Den udenlandske ægtefælle skal have haft fuldtidsarbejde eller egen virksomhed i de seneste tre af fem år.
 6. Uddannelse – udlænding Den udenlandske ægtefælle skal have været i gang med en uddannelse i mindst et år på et niveau, der svarer til en dansk videregående uddannelse eller en dansk erhvervsuddannelse.

N.B.: Der stilles meget store krav til dokumentationen uanset om det er fra Danmark eller udlandet.

Der er oprettet 2 nye statslige organer til at kontrollere ægtheden af giftebeviser, uddannelsesdokumenter o.s.v.

I skal give tilladelse til at udlændingestyrelsen må kontakte myndighederne i hjemlandene, arbejdsgivere,
uddannelsesinstitutioner m.v.

Det er stadig vigtigt, at ægtefæller, som ønsker familiesammenføring kan
dokumentere et forudgående kendskab til hinanden, ikke bare på internettet, men
helst ved at have mødt hinanden fysisk flere gange inden ægteskab.

Det er derfor en god ide at få rådgivning allerede, når man er kærester og
inden ægteskab er indgået. Det kan være vigtigt at handle på en bestemt måde,
og dermed sikre den rigtige dokumentation. Dette hjælper vi gerne med.

Korrekt udfyldning af ansøgningsskema

Et korrekt udfyldt ansøgningsskema med den korrekte dokumentation formindsker sagsbehandlingstiden væsentligt, så den typisk vil være på 10 måneder, men potentielt længere i mere komplicerede sager.

Hvis et skema ikke er udfyldt korrekt, risikerer man politianmeldelse for falsk forklaring til en offentlig myndighed, - så det er også af denne grund vigtigt at ansøgningsskemaet er udfyldt både omhyggeligt og korrekt.

En ansøgningsproces for en udenlandsk ægtefælle til en herboende borger – dansk statsborger eller en borger med permanent opholdstilladelse koster 7.000 kr. excl. Moms 1.750 kr. betalt på forhånd. (Plus et yderligere mindre tillæg pr. barn, hvis der samtidig ansøges om børn).

Læs også: AT BLIVE GIFT

Med denne specialviden i Indvandrerrådgivningen, håber vi at kunne få lov at hjælpe dig igennem processen, så nemt og sikkert som mulig til en meget rimelig fast pris for en specialiseret ydelse.

Indvandrerrådgivningen, vi er specialister på området. RING TLF. 26223611 eller 50141816.