A D V A R S E L om Familieretshuset!

Ansøgninger til Familieretshuset om tilladelse til at blive gift er en uansvarlig papirmølle.
Man skal være mere end sikker på, at ansøgningen er udfyldt korrekt, samt at de udenlandske dokumenter er korrekt udformet og stemplet.

Dette kan vi hjælpe dig med.
Hvis tingene ikke er i orden efter juristerne i Familieretshuset opfattelse, trækker en ansøgning om tilladelse til at blive gift ofte ud i måneder, langt ud over et VISA på 90 dage.
Herefter er der desværre ikke mulighed for at modtage en tilladelse til at blive gift i Danmark.

Hvis man kommer i denne problemstilling, er der ganske få muligheder tilbage. I kan tage til Sverige for at blive gift inden visa perioden udløber. Du kan læse mere om borgerlig vielse i Sverige her 

Når du er under familiesammenføring og vil rejse ud af Danmark, skal du have en tilbagerejsetilladelse gennem Udlændingestyrelsens Borgerservice.
Du skal benytte blanket TBT fra udlændingestyrelsen, samt medtage pas og kvitteringsskrivelsen for den ansøgte familiesammenføring.

Det er en tåbelig lovgivning og administration gennem Familieretshuset er til skade for borgerne i Danmark.

Indvandrerrådgivningen tilbyder at udforme de alt for mange sider for jer, i en ansøgning om at blive gift.
Vi indsender ansøgningen og har kontakten til Familieretshuset, således der hurtigt bliver givet tilladelse til at blive gift.

Hvis vi fører jeres sag om familiesammenføring foretager vi ansøgning om at blive gift til en nedsat pris.

Forberedelse til jeres ansøgning om familiesammenføring hos Familieretshuset.

Indvandrerrådgivningen ønsker at guide jer gennem processen for familiesammenføring. For at I kan navigere korrekt i systemet og sikre, at I opfylder alle betingelserne, har vi samlet en række vigtige oplysninger og tips.

Dokumentationskrav

Når I ansøger om familiesammenføring, vil der være behov for en række dokumenter for at bevise, at I opfylder betingelserne. De specifikke dokumenter og kravene til disse kan variere afhængigt af jeres individuelle situation og det land, hvor dokumenterne er udstedt.

Hvis I støder på udfordringer med at fremskaffe bestemte dokumenter, er det vigtigt at angive dette i ansøgningen og forklare årsagen.

Underskriftskrav

Selvom mange processer i dag er digitaliserede, er det vigtigt at bemærke, at nogle ansøgninger kræver en håndskreven underskrift for at være gyldige. Dog, hvis I begge ansøger med NemID/MitID, er dette IKKE nødvendigt.

Oversættelse af dokumenter

Husk, at udenlandske dokumenter ofte skal oversættes til dansk, engelsk eller tysk. Dette gælder også for eventuelle officielle påtegninger som apostiller. Sørg for at bruge en autoriseret oversætter for at sikre nøjagtighed og accept.

Vigtige erklæringer

Hvis kun en af jer er dansk statsborger eller har opholdstilladelse, er der bestemte erklæringer, I skal være opmærksomme på. Dette er for at sikre, at begge parter er bekendt med de gældende regler.

Brug af fuldmagt

Hvis processen virker overvældende, kan I overveje at give en fuldmagt til en betroet person eller en professionel rådgiver, der kan hjælpe jer med ansøgningen.

Ansøgningsprocedure

Når I er klar til at ansøge, skal I sende jeres ansøgning til Familieretshuset og betale det nødvendige gebyr. Husk at holde øje med gyldighedsperioden for eventuelle attester, I modtager.