Krav til familiesammenføring

Krav til familiesammenføring i Danmark

Er du ny i Danmark og ønsker familiesammenføring? Bliv klogere på krav og få vejledning til ansøgning om familiesammenføring.

Dansk Udlændingelovgivning om familiesammenføring af ægtefælle efter 1. juli 2018

Fakta og Krav

 • I skal være gift og være over 24 år.
 • Din ægtefælle skal dokumenteret mindst én gang have været på visa i DK
 • I må ikke være fætter og kusine, heller ikke længere ude i slægtskabet
 • Jeres giftedokument skal kunne godkendes efter dansk ret
 • Jeres ægteskab må ikke være et tvangs- eller proformaægteskab
 • Du må ikke have begået vold mod din evt. tidligere hustru eller mand og have fået en dom herfor
 • Du må ikke have modtaget kontanthjælp/lignende ydelser de sidste 4 år.
 • Du skal råde over en lejlighed til 2 personer på mindst 40 m2, plus 20 m2 ekstra pr. barn. Din lejlighed må ikke ligge i et af regeringens udpegede ghettoområder.
 • Du skal kunne betale en bankgaranti på 100.000 kr.
 • Din ægtefælle skal bestå en sprogprøve efter senest 6 måneder og som noget nyt også 9 mdr. efter familiesammenføring, får denne lov til at blive i DK.
 • Du må ikke have forfalden gæld til det offentlige, medmindre der er givet henstand, hvad er umuligt. Gælden til det offentlige må ikke overstige 116.127,58 kr. i 2019.
 • Du skal have permanent opholdstilladelse, være dansk statsborger, være flygtning eller have fået din midlertidige opholdstilladelse med beskyttelsesstatus forlænget efter de første 3 års ophold.

Statsafgift på ansøgninger til familiesammenføring

I dansk udlændingelovgivning, uanset om det før eller efter 1 juli 2018, er der indført en statsafgift på ansøgninger, også  for familiesammenføringer. Du skal købe et nødvendig sags nr. - læs statsafgift - på 6.380 kr. pr. 1. januar 2019.

Hvis du har permanent opholdstilladelse,
skal du leve op til kravene til de til enhver tid givende krav til permanent
opholdstilladelse.

Anerkendte flygtninge er i et vist
omfang undtaget disse krav, man skal blandt andet ikke stille bankgaranti eller
betale for et sags nr. Dette gælder også for borgere i Danmark med børn fra et
andet ægteskab og parforhold, der har regelmæssig samkvem med børnene.

Integrationskrav erstatter tilknytningskravet

Der blev med ændringerne af dansk udlændingelovgivning den 1 juli 2018 et integrationskrav i
stedet for et tilknytningskrav. Det betyder, at ægtefællesammenføring normalt
kun kan gives, hvis ægtefællerne eller samleverne samlet set opfylder fire
ud af seks krav:

 1. Ufravigeligt krav, Den der bor i Danmark og søger om familiesammenføring, skal have bestået Dansk 3.prøve eller 9/10 klasse i folkeskolen.
 2. Arbejde – dansker Den der bor i Danmark, der søger om familiesammenføring, skal have haft arbejde i Danmark i mindst fem år.
 3. Uddannelse – dansker Den der bor i Danmark, der søger om familiesammenføring, skal have en uddannelse i Danmark.
  Uddannelse ud over grundskolen omfatter et års fuldtidsuddannelse på en kompetencegivende uddannelse.
  10. klasse eller efterskoleophold kan ikke indgå i opgørelse af uddannelse ud over grundskolen.
  Der er ikke forskel på, om du er dansk statsborger eller har permanent opholdstilladelse.
 4. Sprog – udlænding Den udenlandske ægtefælle skal have danskprøve 1 (PD1) eller engelskprøve på B1 niveau (fx. EILTS)
 5. Arbejde – udlænding Den udenlandske ægtefælle skal have haft fuldtidsarbejde eller egen virksomhed i de seneste tre af fem år.
 6. Uddannelse – udlænding Den udenlandske ægtefælle skal have været i gang med en uddannelse i mindst et år på et niveau, der svarer til en dansk videregående uddannelse eller en dansk erhvervsuddannelse.

N.B.: Der stilles meget store krav til dokumentationen uanset om det er fra Danmark eller udlandet.

Der er oprettet 2 nye statslige organer til at kontrollere ægtheden af giftebeviser, uddannelses dokumenter o.s.v.

I skal give tilladelse til at udlændingestyrelsen må kontakte myndighederne i hjemlandene, arbejdsgivere,
uddannelsesinstitutioner m.v.

Det er stadigvæk vigtigt, at ægtefæller, som ønsker familiesammenføring kan
dokumentere et forudgående kendskab til hinanden, ikke bare på internettet, men
helst ved at have mødt hinanden flere gange inden ægteskab.

Det er derfor en god ide at få rådgivning allerede, når man er kærester og
inden ægteskab er indgået. Det kan være vigtigt at handle på en bestemt måde,
og dermed sikre den rigtige dokumentation.

Korrekt udfyldning af ansøgningsskema

Et korrekt udfyldt ansøgningsskema med den korrekte dokumentation formindsker væsentligt sagsbehandlingstiden så den typisk vil være på 10 måneder, længere i mere komplicerede sager.

Hvis et skema ikke er udfyldt korrekt risikerer man politianmeldelse for falsk forklaring til en offentlig myndighed, - så det er også af denne grund vigtigt at ansøgningsskemaet er udfyldt både omhyggeligt og korrekt.

En ansøgningsproces for en udenlandsk ægtefælle til en herboende borger – dansk statsborger eller en borger med permanent opholdstilladelse koster 7.000 kr. excl. Moms 1.750 kr. betalt på forhånd. (Et yderligere mindre tillæg pr. barn, hvis samtidig ansøgning om børn).

Læs også: AT BLIVE GIFT

Med denne specialviden i Indvandrerrådgivningen, håber vi at kunne få lov at hjælpe dig igennem processen, så nemt og sikkert som mulig til en meget rimelig fast pris for en specialiseret ydelse.

Indvandrerrådgivningen, vi er specialister på området. RING TLF. 26223611 eller 50141816.