Lov krav efter d. 1 juli 2018:
 
 
Det bliver ikke "nemmere" at foretage
en familiesammenføring end nu!
 

Skynd dig, reform af reglerne om ægtefællesammenføring kommer nu!

Du skal fortage din familiesammenføring inden 1 juli 18.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har i enighed besluttet sig for Reform af reglerne om ægtefællesammenføring, med nyt integrationskrav i stedet for tilknytningskravet, skærpet boligkrav, forhøjet  bankgaranti på 100.000 kr. nye sprog- og uddannelseskrav til BEGGE ægtefæller m.v. Loven med reform af udlændingelovgivningen får virkning fra 1 juli 2018.

Du kan læse mere her http://indvandrerraadgivningen.dk/artikler.php?artikel_id=329
 
Kontakt os:  

Tlf. +45 26223611 eller +45 88709898

Læse mere på vor website www.Indvandrerraadgivningen.dk

 
 
  Familiesammenføring ægtefælle mellem 1 januar og 1 juli 2018.          
   
I skal være gifte og være over 24 år.
Din ægtefælle skal dokumenteret mindst en gang have været på besøg i DK
Du må ikke have modtaget kontanthjælp eller lignende ydelser de sidste 3 år.
Du skal råde over en lejlighed til 2 personer på mindst 40 m2, plus 20 m2 ekstra ´pr. barn.

Du skal kunne betale en bankgaranti på 55.375,27 kr.

Din ægtefælle skal bestå en sprogprøve senest 6 måneder efter familiesammenføring, så
ægtefællen får lov til at blive i Danmark.
Du må ikke have forfalden gæld til det offentlige, medmindre der er givet henstand, hvad er er umuligt og en afbetalingsordning bliver ikke accepteret. Gælden til det offentlige må ikke overstige 113.962,31 kr. (2018-niveau) i moms, skat, forfalden børnebidrag, vægtafgifter  m.v.
  I udlændingelovgivningen, uanset om det før eller efter 1 juli 2018, er der indført en statsafgift på ansøgninger om familiesammenføringer for at  købe en nødvendig sagsID nr. på 5.900 kr.
   

Få gratis rådgivning om Ægtefællesammenføring hos Indvandrerrådgivningen !

  Kontakt:
   
 
 
Indvandrerrådgivningen
Landsdækkende Rådgivning  Countrywide Counselling
 
Silkeborgvej 229 -butikken
DK 8230 Åbyhøj  
(Århus - ved Åbyhøj Torv - bus nr. 11, 15 og 5A)
Tlf. + 45 88709898  Tlf. + 45 26223611

 

 

Vi er en privat forening - rådgivning er gratis, men ikke sagsbehandling!

 
  Den Svenske-Model eller Tyske - EU- Familie sammenføring
 
  Indvandrerrådgivningen hjælper vi med vejledning om at komme til Sverige eller et andet EU-land. Vejledning i at udfylde ansøgningsblanketter ved ansøgning om opholds tilladelse til din ægtefælle eller nærmeste familie i Sverige eller et andet EU land. Vi vejleder skriftligt om den nødvendige dokumentation og foretager ansøgningen om tilbage føring af din udenlandske ægtefælle/familie til Danmark og meget mere. Læs mere her...                                                                                                  
Få rådgivning om familiesammenføring via EU lovene!


  Familiesammenføring af Børn - efter den1 Juli 2012
 
Regel bliver at børn op til 6 år kan familiesammenføres uden integrationsvurdering for at kunne bo  med deres far eller mor i Danmark. For børn over 6 år, vil der blive lagt vægt på, om deres forældre i Danmark er velintegrerede –  og om forælderen i hjemlandet reelt ønsker at tage sig af det barn, de har med at gøre. Den herboende skal selvfølgelig også opfylde de almindelige krav til familiesammenføring. Loven er vedtaget!
Læs mere på www.Nyidanmar.dk

Få gratis rådgivning - Familiesammenføring af Børn hos Indvandrerrådgivningen

Vil du invitere din ægtefælle/barn til Danmark på visa - se vor www.Visum-invitation.dk
 
     
 
www.Indvandrerraadgivningen.dk      /      postmaster@Indvandrerraadgivningen.dk
Indvandrerrådgivningen Landsdækkende Rådgivning  
  © Familiesammenføring 2012 Powered by Edezigners.com