Lovændringer:
 
Det bliver ikke nemmere,
at foretage en familiesammenføring!
 
 
Der er  et gebyr for sagsID på 6000 kr
bankgarantien er på 52.490 kr.
indvandringsprøven slettes,
pointskalaen bliver slettet,
samt tilknytningskravet bliver lempet
De forvente nye stramninger i starten af  2017 er indført af Regeringen!
Kontakt os - tlf. 26223611

Læse mere på vor website Læs her..

 
 
Familiesammenføring ægtefælle efter den 1 marts 2016:
I skal være gifte og være 24 år.
Din ægtefælle skal dokumenteret mindst en gang have været på besøg i DK
Du må ikke have modtaget kontanthjælp eller lignende ydelser de sidste 3 år.
Du skal råde over en lejlighed til 2 personer på mindst 40 m2, plus 20 m2 ekstra ´pr. barn.

Du skal kunne betale en bankgaranti på 52.490  kr.

Din ægtefælle skal bestå en sprogprøve senest 6 måneder efter familiesammenføring, så
ægtefællen får lov til at blive i Danmark.
Du må ikke have gæld til den danske stat over 110.000 kr i moms, skat, børnepenge m.v.
  Læs her...
  Få gratis rådgivning om Ægtefællesammenføring hos Indvandrerrådgivningen!
  Kontakt:
   
 
 
Indvandrerrådgivningen
Landsdækkende Rådgivning  Countrywide Counselling
 
Silkeborgvej 229 -butikken
DK 8230 Åbyhøj  
(Århus - ved Åbyhøj Torv - bus nr. 11 og 15)
Tlf. + 45 88709898  Tlf. + 45 26223611

Ring/mail os om yderlige oplysninger !

 

Vi er en privat forening - rådgivning er gratis, men ikke sagsbehandling!

 
  Den Svenske-Model - EU- Familie sammenføring
 
  Indvandrerrådgivningen hjælper vi med vejledning om at komme til Sverige eller et andet EU-land. Vejledning i at udfylde ansøgningsblanketter ved ansøgning om opholds tilladelse til din ægtefælle eller nærmeste familie i Sverige. Vi vejleder skriftligt om dokumentation og foretager ansøgningen om tilbage føring af din udenlandske ægtefælle/familie til Danmark og meget mere. Læs mere her...                                                                                                   Få rådgivning om familiesammenføring via EU lovene!
  Familiesammenføring af Børn - efter den1 Juli 2012
 
Regel bliver at børn op til 6 år kan familiesammenføres uden integrationsvurdering for at kunne bo  med deres far eller mor i Danmark. For børn over 6 år, vil der blive lagt vægt på, om deres forældre i Danmark er velintegrerede –  og om forælderen i hjemlandet reelt ønsker at tage sig af det barn, de har med at gøre. Den herboende skal selvfølgelig også opfylde de almindelige krav til familiesammenføring. Loven er vedtaget!
Læs mere her  og du skal også læse mere her

Få gratis rådgivning - Familiesammenføring af Børn hos Indvandrerrådgivningen

Vil du invitere din ægtefælle/barn til Danmark på visa - se vor www.Visum-invitation.dk
 
     
 
www.Indvandrerraadgivningen.dk      /      postmaster@Indvandrerraadgivningen.dk
Indvandrerrådgivningen Landsdækkende Rådgivning  
  © Familiesammenføring 2012 Powered by Edezigners.com